Ioan Ianolide – mărturisitor al lui Hristos, în fața morții

Încă un extras din ”Mărturisitorii din închisorile comuniste”:

Ioan Ianolide (1920-1986) scrie despre sine: ”Din 1941 pînă în 1964 am fost întemnițat, chinuit și batjocorit, la început de dictatura antonesciană, apoi de cea comunistă. Am stat aproximativ cinci ani în totală izolare, de unul singur în celulă. Am fost flămînd timp de peste douăzeci de ani, adesea distrofic din cauza subnutriției. Mi-am simțit trupul înghețat în toți anii temniței. Am fost bătut, chinuit și torturat ani de zile, pînă la distrugerea rezistenței fizice și sufletești. Am cunoscut îngrozitoarea experiență a trăirii dincolo de limitele suportabilului. Timp de ani de zile am fost amenințat cu moartea. Necontenit mi s-a cerut sufletul. Ani mulți, vreo cincisprezece la număr, mi s-a cerut să mă reeduc. Am refuzat, temîndu-mă nu de moarte, ci de prăbușire. Numai Dumnezeu m-a apărat de cădere, căci nu există om care să reziste la toate chinurile. Am luptat cu gîndurile, am luptat cu trupul meu, am luptat cu lumea. La sfîrșitul acestei amarnice existențe, numai Hristos rămîne viu, întreg și veșnic în mine. Bucuria mea e deplină: Hristos. M-am dăruit Lui și El m-a făcut om. Nu-L pot defini, dar El e totul în toate. Slavă dau lui Hristos Dumnezeu și Om!

Tu, cînd ultima dată ai fost recunoscător pentru faptul că ești sănătos și că e pace în țara ta?

This entry was posted in De citit. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *