Meserii-așii. Igor Guzun feat Sergiu Beznițchi

Cei care nu poartă brățară au totuși una: profesia. Iar profesia este, așa cum știm din manuale, „brățara de aur”.

Oh, cum s-au simțit oare oamenii ceea atunci la București când s-au trezit cu un miner la ușă? Și cum s-a simțit doamna din Huși care s-a trezit cu sudori, ca după aia sudorii Nelu, Mitică și Gigi să plece fără să-i spună vreun cuvânt?

Și care o fi fost oare prima profesie a antrenorului Dick Advocaat?

Atunci când cobora omul de pe casă după ce o acoperea cu tablă, ce mult ne bucuram că e în viață, că e tinichi-giu.

Cei care lucrează la bucă-tărie au o meserie pro-fese.

De la amator până la progr-amator nu-i decât o silabă.

Și cât de mult face o literă pentru impactul asupra omenirii! Cineva-i brutar, altcineva-i brutal.

„Închide crainicul!”, a strigat lăcătușul cu un ochi la robinet și cu altul la televizor.

Bibliote-cară cărți…

Pilotul vede pământurile de sus, iar agricultorul e nemijlocit pi lot. Îl muncește.

Femininul de la cameraman o fi oare cameristă, de la frezor – frizeriță, de la guvernator – guvernantă și de fermier – infirmieră?

Un psiholog cu un pacient dus în față află rapid că e și psih, e și olog.

Și ce mai știm despre profesii din filme și cărți? Că „Poștașul sună întotdeauna de două ori”. Că Jivago este medicul din „Doctorul Jivago”. Iuri Andreevici Jivago. Nu e oare cel care l-a lecuit pe „Pacientul englez”?

„Pianistul” este un Roman de Polanski. Iar „Pianista” este un film cu Isabelle Huppert și Annie Girardot.

Dar „Chimista”? veți întreba. E o carte nouă de Stephenie Meyer. Și masculinul de la chimistă care este? „Alchimistul” de Coelho. Dar iar am intrat în cărți, veți zice, și imediat ne căutăm de meserii.

„Cel care dansează cu lupii” ce profesie are?

Voi despre ce profesie ați auzit și s-ar potrivi cu un joc de cuvinte?

This entry was posted in Guzun și Beznițchi. Reloaded.. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *