Tatăl nostru… explicat!


sursa: youtube

În una din zile, ucenicii L-au întrebat pe Domnul Iisus cum trebuie să se roage, iar Iisus le-a prezentat un model de rugăciune şi i-a învăţat atât pe ucenici, cât şi pe mulţimea adunată în jurul Lui pe munte:

Când vă rugaţi, să nu fiţi ca făţarnicii, cărora le place să se roage stând în picioare în sinagogi şi la colţurile uliţelor, pentru ca să fie văzuţi de oameni. Adevărat vă spun că şi-au luat răsplata. Ci tu, când te rogi, intră în odăiţa ta, încuie-ţi uşa şi roagă-te Tatălui tău, care este în ascuns; şi Tatăl tău, care vede în ascuns, îţi va răsplăti. Când vă rugaţi, să nu bolborosiţi aceleaşi vorbe, ca păgânii, cărora li se pare că, dacă spun o mulţime de vorbe, vor fi ascultaţi. Să nu vă asemănaţi cu ei; căci Tatăl vostru ştie de ce aveţi trebuinţă, mai înainte ca să-I cereţi voi. Iată, dar, cum trebuie să vă rugaţi: „Tatăl nostru care eşti în ceruri! Sfinţească-se Numele Tău; vie Împărăţia Ta; facă-se voia Ta, precum în cer şi pe pământ. Pâinea noastră cea de toate zilele dă-ne-o nouă astăzi; şi ne iartă nouă greşelile noastre, precum şi noi iertăm greşiţilor noştri; şi nu ne duce în ispită, ci izbăveşte-ne de cel rău. Căci a Ta este Împărăţia şi puterea şi slava în veci. Amin!”( Evanghelia după Matei 6: 5-13)

Acesta este un exemplu de rugăciune, dar şi o schiţă care acoperă toate aspectele rugăciunii înalţate la Dumnezeu, de aceea vrem să vedem care sunt subiectele cuprinse în această rugăciune:

Adresare şi închinare: „Tatăl Nostru care eşti în ceruri! Sfinţească-Se Numele Tău!”. Orice rugăminte, cerere începe cu persoana căreia te adresezi, de aceea mai întâi trebuie să ne adresăm Tatălui, aşa cum un copil comunică cu tatăl său. Lui Dumnezeu Îi pasă de noi şi vrea ca să petrecem timp în rugăciune cu El, să-L recunoaştem ca Tată care este în ceruri şi controlează tot universul. De asemenea , Dumnezeu este sfânt şi trebuie să ne închinăm atunci când venim în prezenţa Sa, să-L lăudăm pentru ceea ce este. Poţi să-L numeşti pe Dumnezeu Tată atunci când eşti copilul Său, adică te-ai pocăit de păcatele tale, ai crezut în Domnul Iisus ca Mântuitor şi ai încheiat legământ cu El şi eşti copilul lui Dumnezeu. Este Dumnezeu Tatăl tău? Îi dai tu onoare?

Loialitate: „Vie Împărăţia Ta”. Este o afirmaţie care arată că eşti gata să fii loial, devotat Lui şi să asculţi de El, trăind în neăprihănire, eşti gata să-I slujeşti. Dumnezeu aşteaptă de la noi dedicare totală, vrea ca noi să-L iubim pe El mai presus de orice, să-I dăm întâietatea în priorităţile noastre. Este Dumnezeu pe prim plan în viaţa ta? Eşti gata să renunţi la alte lucruri pentru El?

Supunere: „Facă-Se voia Ta, precum în cer, aşa şi pe pământ” Dicţionarul explicativ defineşte supunerea ca un act de acceptare a stăpânirii cuiva; de ascultare de cineva sau ceva. Când te rogi astfel, Îl recunoşti pe Dumnezeu ca Stăpân al vieţii tale şi te pui la dispoziţia Lui ca să-I urmezi poruncile, aşa cum face un soldat în raport cu comandantul său, iar poruncile Sale le găsim scrise în Cuvântul Său, deci responsabilitatea noastră este să-L studiem ca să putem îndeplini voia Sa. Prima voie a Tatălui este să-L acceptăm pe Iisus ca Domn şi Mântuitor, aşa cum găsim scris la Epistola a doua a apostolului Petru:

Domnul nu întârzie în împlinirea făgăduinţei Lui, cum cred unii; ci are o îndelungă răbdare pentru voi şi doreşte ca niciunul să nu piară, ci toţi să vină la pocăinţă.(3:9)

De asemenea, această frază arată că suntem gata să acceptăm cu blândeţe voia Sa în viaţa noastră, chiar dacă nu ne este comodă şi n-o înţelegem la moment, dar Dumnezeu ştie ce e mai bine pentru noi. Faci voia Tatălui? L-ai acceptat pe Iisus ca Mântuitor?

Cerere, mijlocire: ”Pâinea noastră cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi”. Domnul Iisus ne învaţă să venim înaintea lui Dumnezeu ca să–I cerem să ne împlinească nevoile în fiecare zi. Aceasta arată dependenţa noastră de El care se îngrijeşte zilnic de trebuinţele noastre. Îi spui tu lui Dumnezeu nevoile tale sau depui tot efortul să le împlineşti singur?

Mărturisire, Iertare: „Şi ne iartă nouă greşelile noastre, precum şi noi iertăm greşiţilor noştri”. Atunci când înţelegem caracterul lui Dumnezeu şi căutăm voia Lui, depinzând de El, vedem unde am greşit, ne mărturisim şi înţelegem că avem nevoie de iertare. Această iertare o obţinem doar prin Iisus Hristos care este Mielul lui Dumnezeu care a venit să ridice păcatul lumii, o altă cale de a fi iertaţi nu există. Sângele Domnului Iisus ne poate curăţi şi sfinţi şi ne pune într-o stare după voia lui Dumnezeu. De asemenea, avem şi o responsabilitate: să iertăm şi noi pe cei care ne-au greşit, altfel cum dorim să fim iertaţi dacă noi nu iertăm? Noi trebuie să iertăm, căci Dumnezeu ne-a iertat. Iată ce le spune Iisus în continuare ucenicilor:

Dacă iertaţi oamenilor greşelile lor, şi Tatăl vostru cel ceresc vă va ierta greşelile voastre. Dar dacă nu iertaţi oamenilor greşelile lor, nici Tatăl vostru nu vă va ierta greşelile voastre.(v.14-15)

Eliberare: „Şi nu ne duce pe noi în ispită, ci izbăveşte-ne de cel rău” Prin această frază, Îi cerem lui Dumnezeu să ne ajute să putem face faţă ispitelor care vor veni asupra noastră în aşa fel ca acestea să nu ne depărteze de El. Trăim în trup de carne şi este normal ca să vină peste noi ispite, dar Îl rugăm pe Dumnezeu să ne ajute să nu cădem în ele, să ne elibereze de ele. În acest sens, Dumnezeu ne-a dat o promisiune:

Nu v-a ajuns nici o ispită care să nu fi fost potrivită cu puterea omenească. Şi Dumnezeu, care este credincios, nu va îngădui să fiţi ispitiţi peste puterile voastre; ci, împreună cu ispita, a pregătit şi mijlocul să ieşiţi din ea, ca s-o puteţi răbda. (1 Corinteni 10:13)

Partea noastră este să apelăm la El, căci El este credincios promisiunilor Sale. Cum reacţionezi când vin ispitele?

Închinare: „Căci a Ta este Împărăţia şi puterea şi slava în veci. Amin!” Este fraza de încheiere care conţine o închinare şi o recunoaştere a faptului că Împărăţia, puterea şi slava sunt ale lui Dumnezeu în veci.

Doar cunoscându-L pe Dumnezeu ca Tatăl Nostru, cunoscându-I caracterul, voia Sa şi promisiunile Sale, putem să ne apropiem ca şi copii ai lui Dumnezeu de El ca să ne închinăm , să-L lăudăm, să-I cerem să ne acopere nevoile noastre, să ne ierte ca să fim curăţiţi şi eliberaţi ca să trăim o viaţă neprihănită în loialitate şi supunere faţă de Tătăl Nostru ceresc.
sursa: moldovacrestina.net

This entry was posted in Comune deocamdată. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *